Funktionärer m.m.

Styrelse

Ordförande: Kristina Malm Jansson / Tel. 070-201 70 23

Vice ordförande: Barbro Lundström

Sekreterare: Per Westblom

Kassör: Bernth Lundström

Medlemssekreterare: Sonja Gustafsson

Webbmaster: Lars Jacobsson


Revisor

Lars-Åke Lundquist


Valberedning

Carin Lindell

Britt Nyström

Egil Sjöstedt


Kommunala Pensionärsrådet (KPR)

Ledamot: Lars Jacobsson

Ersättare: Kristina Malm Jansson


Äldrerådet

Lars Jacobsson

Kristina Malm Jansson