Om vår förening

Om vår förening

RPG Sollentuna en lokal förening inom nationella Riksförbundet Pensionärs Gemenskap och dess distrikt Stockholm-Gotland.

Vi är en ideell förening som har ungefär 120 medlemmar.
Våra mötesplatser är Edsvikskyrkan, Pingstkyrkan, Rotebrokyrkan och Svenska kyrkan Sollentuna.

Vägledande för RPG Sollentuna är att värna om hela människan utifrån kristna värderingar och att utveckla ekumeniken för seniorer i Sollentuna, vårda samarbetet med Edsvikskyrkan, Pingstkyrkan och Rotebrokyrkan och att samarbeta med Svenska kyrkan i Sollentuna samt övriga församlingar i Sollentuna.

Vi vill finnas nära våra samarbetsförsamlingar men samtidigt understryka att vi en fristående förening.

Vi erbjuder medlemskap för alla som är intresserade och vi kräver inte att man som medlem har anknytning till någon församling.
Däremot måste man som medlem ställa sig bakom
förbundets uttalade värderingar utifrån en kristen grundsyn.

RPG i Sollentuna har regelbundna samlingar under hela året för medlemmar och andra intresserade. Det är bland annat föreläsningar, musikprogram, samtal kring kaffebordet allt för att stärka gemenskapen mellan seniorer. Aktiviteter kan också vara utflykter till något intressant besöksmål utanför Sollentuna men också på hemmaplan i Sollentuna.  

Vi är engagerade i Sollentuna kommuns pensionärsråd KPR och i Äldrerådet. Äldrerådet är ett samarbetsorgan mellan RPG, PRO, SPF och Demensföreningen i Sollentuna. Där fångar upp och diskuterar aktuella samhällsfrågor som berör seniorerna i Sollentuna samt vi för frågor vidare till pensionärsrådet KPR..