Om vår förening

Om vår förening

RPG Sollentuna en lokal förening inom Riksförbundet PensionärsGemenskap och dess distrikt Stockholm-Gotland.

Vi är en ideell förening som har ungefär 130 medlemmar. Våra mötesplatser är Edsvikskyrkan, Pingstkyrkan och Rotebrokyrkan.

Vägledande för RPG Sollentuna är att värna om att vara ekumenisk, vårda samarbetet med Edsvikskyrkan, Pingstkyrkan och Rotebrokyrkan men också att arbeta för att utveckla samarbetet med övriga församlingar i Sollentuna.

Vi vill finnas nära församlingarna men samtidigt understryka att vi en fristående förening.

Vi erbjuder medlemskap för alla som är intresserade och vi kräver inte att man som medlem har anknytning till någon församling. Däremot måste man som medlem ställa sig bakom förbundets uttalade värderingar utifrån en kristen grundsyn.

Vi möts till s.k. RPG-samlingar (gemenskapsträffar) ungefär 15 gånger om året. Vi arrangerar också minst en utflykt om året.

Vi är aktivt engagerade i Sollentuna kommuns pensionärsråd och i Äldrerådet. Äldrerådet är ett samarbetsorgan mellan RPG, PRO, SPF och Demensföreningen i Sollentuna i vilket vi dels fångar upp och diskuterar aktuella samhällsfrågor som berör seniorerna i Sollentuna, dels för sådana frågor vidare till pensionärsrådet.