Om oss

RPG Sollentuna är en lokal seniorförening som vill stärka gemenskapen för seniorer i Sollentuna utifrån en kristen grund. Vi samarbetar både med Svenska kyrkan och frikyrkor i kommunen.

Välkommen på våra seniorträffar och välkommen också som medlem.  För att delta och som medlem, behöver du inte vara medlem i någon församling.

Med vänlig hälsning
Kristina Malm Jansson, ordförande