Kontakt

Föreningens postadress

c/o Pingstkyrkan i Sollentuna

Sollentunavägen 193

191 35 SOLLENTUNA


Föreningens e-adress

info@rpgsollentuna.se

Om du vänder dig till en enskild funktionär: ange dennes namn i ämnesfältet i ditt e-brev.