Föreningens historia

 

Föreningens historia

RPG Sollentuna (formellt RPG i Sollentuna) bildades i november 1976. Dessförinnan, i oktober1974, träffades en grupp i Sollentuna för att ordna ett interimistiskt råd i Sollentuna för frikyrkopensionärer. Det resulterade i att Sollentuna Frikyrkoråd föreslog att en Pensionärers gemenskapsgrupp skulle bildas i Sollentuna och man påbörjade ett förberedelsearbete som senare resulterade i bildandet av RPG Sollentuna.

Eftersom Frikyrkorådet var initiativtagare så bidrog det sannolikt till att det i första hand var frikyrkorna som blev utgångspunkten för att rekrytera medlemmar i Sollentuna.

Vägledande var då att föreningen skulle vara ekumenisk, att föreningen skulle stå nära församlingarna men vara en fristående organisation och att man skulle vårda samarbetet med Missionskyrkan, Helenelunds Baptistkyrka och Pingstkyrkan. Utöver de mötesplatserna så möttes föreningen till seniorträffar i Folkets Hus i Rotebro och hade träffar på äldreboendet.


Föreningens ordföranden

År 2002-2004: Barbro Gustafsson och Kurt Runby *)

År 2004-2012: Kurt Runby

År 2012-2018: Egil Sjöstedt

År 2018-2019: Maria Fälth

2019- : Kristina Malm Jansson

*) Barbro och Kurt hade delat uppdrag som vice ordförande.