Aktuellt

Välkommen till vårens seniorträffar i RPG Sollentuna.

Vi har planerat att genomföra seniorträffar varannan tisdag fr.o.m. den 19 januari. Så långt blir det som vanligt.

Tyvärr så kommer restriktioner orsakade av Corona-pandemin att begränsa våra möjligheter att träffas på seniorträffarna, i vart fall under inledningen av vårsäsongen. Varje seniorträff kommer dock att spelas in och läggs ut på YouTube i slutet av veckan.

Vi lämnar för varje seniorträff besked om vilka förutsättningar som gäller, men förutsättningarna kan komma ändras, så vår uppmaning är att du fortlöpande går in på hemsidan så att du får reda på eventuella förändringar.


Tisdag 2 mars

När vetenskapen möter tron

Ola Hössjer, professor i matematisk statistik vid Stockholms universitet, berättar om sin väg till tro och sin syn på hur vetenskap och tro kan förenas.

Programmet spelas in i förväg, utan åhörare. Det kommer att läggas ut och vara tillgängligt på YouTube den 2 mars. Tryck på YouTube-knappen på förstasidan så kommer du rätt.


Tisdag 16 mars

”Du ska bli havande” – Gudomliga förebådanden om graviditet

Per Westblom, pastor i Edsvikskyrkan, undervisar.

Vi träffas kl. 13:00 i Edsvikskyrkan, Kapellvägen 2.

Tisdag 30 mars

Volvo PV i våra hjärtan

Dan Jansson, PV-entusiast, berättar om Volvo PV och Duett, folkbilarna som bidrog till att förändra Volvo och Sverige.

Vi träffas kl. 13:00 i Pingstkyrkan, Sollentunavägen 193.

Tisdag 13 april

Medborgarrättsrörelsen i USA –

då och nu

Mia Nygren, Gospelverkstan, berättar.

Vi träffas kl. 13:00 i Rotebrokyrkan, Ytterbyvägen 4.

Tisdag 27 april

Nära vård – dröm eller verklighet

Lisbeth Löpare Johansson, samordnare för Nära vård hos Sveriges kommuner och regioner (SKR), berättar om utvecklingen av Nära vård som en del i att främja jämlik hälsa.

Vi träffas kl. 13:00 i Edsvikskyrkan, Kapellvägen 2.

Tisdag 4 maj

Föreningens årsmöte

Årsmöteshandlingarna kommer efterhand att läggas ut här på hemsidan under fliken Om oss/Årsmöte 2021. 

I samband med årsmötet kommer vi också att sjunga önskesånger.

Vi träffas kl. 13:00 i Pingstkyrkan, Sollentunavägen 193.

Tisdag 11 maj

Vårutflykt

Utflyktsmål och genomförande meddelas senare i vår.