Uppgifter

Uppgifter om föreningen


Föreningens formella namn

RPG i Sollentuna


Föreningens organisationsnummer

814801-1466


Föreningens bankgironummer

323-9993


Föreningens Swish-nummer

123 289 66 94


Föreningens postadress

c/o Pingstkyrkan i Sollentuna

Sollentunavägen 193

191 35 SOLLENTUNA


Föreningens e-adress

info@rpgsollentuna.se

Om du vänder dig till en enskild funktionär: ange dennes namn i ämnesfältet i ditt e-brev.


Kollektiva olycksfallsförsäkringen