Funktionärer m.m.

Styrelse

Ordförande: Kristina Malm Jansson / Tel. 070-201 70 23

Vice ordförande: Barbro Lundström

Sekreterare: Per Westblom

Vice sekreterare: Tord Jägerskog

Kassör: Lars Jacobsson

Medlemssekreterare: Sonja Gustafsson


Hemsidan

Webbmaster: Tord Jägerskog
Medhjälpare: Roger Scherman


Revisor

Lars-Åke Lundquist


Valberedning

Carin Lindell

Egil Sjöstedt


Kommunala Pensionärsrådet (KPR)

Ledamot: Kristina Malm Jansson

Ersättare: Tord Jägerskog


Äldrerådet

Kristina Malm Jansson

Tord Jägerskog