Funktionärer m.m.

Styrelse

Kristina Malm Jansson ordförande / Tel. 070-201 70 23
Bengt Strömqvist vice ordförande
Lars Jacobsson kassör
Magnus Ramstrand sekreterare
Roland Johansson medlemssekreterare
Karin Lindell ledamot


Hemsidan

Webbmaster: Roger Scherman


Revisor

Lars-Åke Lundquist


Valberedning

Egil Sjöstedt
Björn Duvell
Berit Råsberg


Kommunala Pensionärsrådet (KPR)

Ledamot: Kristina Malm Jansson

Ersättare: Magnus Ramstrand


Äldrerådet

Kristina Malm Jansson
Magnus Ramstrand