Om vår förening

Om vår förening

RPG Sollentuna en lokal förening inom nationella Riksförbundet Pensionärs Gemenskap och dess distrikt Stockholm-Gotland.

Vi är en ideell förening som har ungefär 115 medlemmar.
Våra mötesplatser är Edsvikskyrkan, Pingstkyrkan och Rotebrokyrkan.

Vägledande för RPG Sollentuna är att värna om hela människan utifrån kristna värderingar och att utveckla ekumeniken för seniorer i Sollentuna, vårda samarbetet med Edsvikskyrkan, Pingstkyrkan och Rotebrokyrkan och att samarbeta med Sollentuna församling samt övriga församlingar i Sollentuna.

Vi vill finnas nära våra samarbetsförsamlingar men samtidigt understryka att vi en fristående förening.

Vi erbjuder medlemskap för alla som är intresserade och vi kräver inte att man som medlem har anknytning till någon församling.
Däremot måste man som medlem ställa sig bakom
förbundets uttalade värderingar utifrån en kristen grundsyn.

Vi möts till s.k. RPG-samlingar (seniorträffar) ungefär 15 gånger om året. Vi arrangerar några utflykter om året.

Vi är engagerade i Sollentuna kommuns pensionärsråd KPR och i Äldrerådet. Äldrerådet är ett samarbetsorgan mellan RPG, PRO, SPF och Demensföreningen i Sollentuna i vilket vi dels fångar upp och diskuterar aktuella samhällsfrågor som berör seniorerna i Sollentuna, dels föra frågor vidare till pensionärsrådet KPF..