Årsmöte 2023

Här kan du se våra årsmöteshandlingar:

1 – Dagordning
2 – Verksamhetsberättelse
3 – Balansrapport 2022
4 – Resultatrapport 2022
5 – Verksamhetsplan 2023
6 – Budget 2023
7 – Förslag om styrelsearvode