Årsmöte 2021

Här kan du se våra årsmöteshandlingar:

1 – Dagordning
2 – Verksamhetsberättelse
3 – Bokslut 2020
4 – Förslag från styrelsen om ändring av medlemsavgiftsystem
5 – Förslag från styrelsen om medlemsavgift 2022
6 – Verksamhetsplan 2021
7 – Budget 2021

Valberedningens förslag